We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
Algemene voorwaarden
1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (AV) regelen de verkoop van producten via de website www.carrera-toys.com Carrera Toys GmbH aan u.

Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. In dit geval is de klant een consument, voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor het overige zijn de bepalingen van ons privacybeleid, dat toegankelijk is en opgeslagen onder www.carrera-toys.com/Datenschutz, van toepassing op het gebruik van onze website.

2. Webshop exploitant

De exploitant van deze webshop is

 

Carrera Toys Gesellschaft m.b.H.
Rennbahn Allee 1
5412 Puch bei Salzburg
ÖSTERREICH
(hierna "CTG" genoemd)

Algemeen directeur: Stefan Krings

KvK-nummer: 52240 z
Rechtbank van registratie: Landesgericht Salzburg
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Doel van het bedrijf: Groothandel in speelgoed en muziekinstrumenten
bevoegde toezichthoudende autoriteit: Bezirkshauptmannschaft Hallein
Toepasselijke beroepsreglementen: Gewerbeordnung 1994 (www.ris.bka.gv.at)
Lidmaatschappen: Oostenrijkse Federale Economische Kamer, Salzburg
BTW-identificatienummer: ATU33808804
Tel: +43/662/88921-333
fax: +43/662/88921-510

E-mailadres: shop@carrera-toys.com

3. Bestelling en sluiting van de overeenkomst

De presentatie van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod van CTG, maar vormt slechts een uitnodiging tot het indienen van een aanbod door de klant. De klant kan gewenste producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en te allen tijde vrijblijvend de inhoud van het winkelwagentje bekijken en tevens producten uit het winkelwagentje verwijderen. Als de klant de producten in het winkelwagentje wil kopen, kan hij een overeenkomstige bestelling plaatsen.

3.1 Gastbestelling en klantaccount

Alvorens een bestelling te plaatsen, heeft de klant de keuze om als gast te bestellen of een klantaccount aan te maken. Registratie is niet vereist voor een bestelling. Registratie stelt u in staat om te bestellen voor toekomstige bestellingen na het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord zonder dat u uw adresgegevens opnieuw hoeft in te voeren. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van het account en wachtwoord. Als u wilt bestellen zonder u te registreren, kunt u uw adresgegevens invoeren nadat u op de knop "Doorgaan als gast" hebt geklikt.

In ieder geval dient de klant zijn voor- en achternaam, zijn factuuradres en, indien daarvan afwijkend, een afleveradres alsook zijn e-mailadres op te geven van waaruit hij op de aangegeven plaats in de webshop e-mails van CTG kan ontvangen, lezen, opslaan en afdrukken. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de ingevoerde gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken.

Door het plaatsen van een bestelling in de webshop, die wordt voltooid door op de knop "Bestel nu tegen betaling" te klikken, doet de klant een aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten. Vooraf moet de klant de algemene voorwaarden van het contract accepteren door op de knop "Ik accepteer de algemene voorwaarden" te klikken.

De klant ontvangt dan een orderbevestiging van de verkoper. Met de orderbevestiging, die de aanvaarding van de aanvraag vertegenwoordigt, komt het contract tot stand. In deze e-mail, maar uiterlijk bij levering van de goederen, worden de voorwaarden van het contract naar de klant verzonden op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Het contract wordt gesloten in het Duits.

3.2. Btw-overeenkomst met zakelijke klanten

Voor klanten die ondernemer zijn, geldt de volgende btw-overeenkomst: Als u voor btw bent geregistreerd in een lidstaat van de Europese Unie en een btw-nummer hebt ontvangen van een lidstaat van de Europese Unie, kunt u dit btw-nummer opgeven en, onder de onderstaande voorwaarden, gebruiken voor aankopen op www.carrera-toys.com. Voer uw btw-nummer niet in tenzij u alle onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Na verificatie van uw btw-nummer bepalen onze systemen of btw van toepassing is op uw aankopen en geven ze automatisch een geldige factuur uit in overeenstemming met de btw-richtlijn van de EU en de lokale btw-regelgeving.

Als er

geen btw in rekening wordt gebracht op uw aankopen, houd er dan rekening mee dat u, indien van toepassing, verantwoordelijk bent voor het voldoen aan uw btw-verplichtingen onder de btw-richtlijn van de EU en de lokale btw-regelgeving.

U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan uw btw- en andere aangifteverplichtingen onder de btw-richtlijn van de EU en lokale btw-voorschriften, indien van toepassing.

U garandeert dat het btw-nummer en de kennisgeving van toewijzing van een btw-nummer dat u

op www.carrera-toys.com verstrekt, behoren tot het bedrijf dat u exploiteert en dat dit bedrijf voor btw is geregistreerd in een lidstaat van de Europese Unie.

U garandeert dat alle transacties via uw klantenaccount op www.carrera-toys.com bedrijfsrelevante transacties zijn van het bedrijf dat is gekoppeld aan het btw-nummer en het btw-certificaat dat u aan CTG verstrekt.

U garandeert dat het btw-nummer, de kennisgeving van toewijzing van een btw-nummer en alle andere informatie die u verstrekt waar, nauwkeurig en up-to-date is, en u zult dergelijke informatie die door CTG wordt bewaard onmiddellijk bijwerken in geval van wijzigingen.

Alle informatie, inclusief uw btw-nummer, wordt verzameld, verwerkt en beheerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden voorzien in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van CTG.

Voor zover toegestaan door de wet, behoudt CTG zich het recht voor om verdere informatie van u of overheidsinstanties en -instanties te vragen en om bevestiging te krijgen van de geldigheid van uw accountinformatie (inclusief uw btw-nummer en/of btw-attest). U machtigt CTG hierbij om deze informatie op te vragen en te verkrijgen van de relevante overheidsinstanties en -instanties voor zover CTG dit nodig acht. Bovendien gaat u ermee akkoord om deze informatie op verzoek met CTG te delen.

CTG behoudt zich het recht voor om u de toepasselijke niet-gefactureerde btw in rekening te brengen als u een btw-nummer opgeeft dat ongeldig blijkt te zijn of niet gekoppeld is aan uw bedrijfsgegevens of, zoals bepaald door de belastingdienst, geen betrekking heeft op de CTG-rekeninghouder die de bestelling plaatst. U verleent CTG hierbij het recht om deze niet-gehevelde omzetbelasting in rekening te brengen op uw creditcard of rekening.

Houd er rekening mee dat u uw btw-nummer niet kunt gebruiken voor aankopen met cadeaubonnen. Facturen voor bestellingen van cadeaubonnen bevatten geen btw. Btw is verschuldigd en staat vermeld op de factuur zodra u een voucher gebruikt om een bestelling te betalen.

U gaat ermee akkoord dat u facturen elektronisch ontvangt. Elektronische facturen worden u in PDF-formaat ter beschikking gesteld in het gedeelte "Mijn account" van de website.

4. Herroepingsrecht
................

Bij het sluiten van een verkoop op afstand hebben consumenten over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht, waarover de verkoper hieronder informeert in overeenstemming met het wettelijke model.

 

afgelasting

terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Salzburg, Oostenrijk, telefoonnummer: +43/662/88921-333, faxnummer: +43/662/88921-510, e-mailadres: shop@carrera-toys.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn

te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract

herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract, terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

 

................

5. Prijzen en betaling

 

 

6. Cadeau- en promotievouchers

We bieden over het algemeen cadeaubonnen en promotievouchers aan. Cadeaubonnen zijn waardebonnen die je kunt kopen. Promotievouchers zijn vouchers die u niet kunt kopen, maar die wij uitgeven als onderdeel van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur.

Houd er rekening mee dat er andere algemene voorwaarden van toepassing zijn op cadeaubonnen en promotievouchers. Bovendien kunnen cadeau- en promotievouchers niet voor alle verkoopmodellen worden ingewisseld.

7. Inwisselen van promotievouchers

Promotievouchers (vouchers die u niet kunt kopen, maar die we uitgeven als onderdeel van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur) zijn alleen geldig gedurende de opgegeven periode en kunnen slechts één keer worden ingewisseld als onderdeel van een bestelproces. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie.

In individuele gevallen kan de waarde van de goederen worden gekoppeld aan een minimale bestelwaarde. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om het resterende saldo terug te betalen.

Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf verrekenen is niet mogelijk. Het tegoed van een promotievoucher wordt niet in contanten uitbetaald en levert ook geen rente op.

De promotievoucher kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere promotievouchers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Als het tegoed van een promotievoucher niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsopties.

De promotievoucher

wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, op voorwaarde dat de promotievoucher is uitgegeven als onderdeel van een promotiecampagne en er geen tegenprestatie voor is geleverd.

Als u meerdere goederen bestelt, heeft u de mogelijkheid om een gedeeltelijke herroeping uit te voeren. Als u een promotievoucher hebt gebruikt als onderdeel van uw bestelling, kan de waarde van het (de) product(en) dat u bewaart lager zijn dan de waarde van de promotievoucher. In dit geval zou een terugbetaling van het aankoopbedrag voor het geretourneerde product of de geretourneerde producten leiden tot een indirecte betaling van de promotievoucher. Daarom behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke aankoopprijs in rekening te brengen van het (de) product(en) dat u behoudt. 

8. Inwisselen van cadeaubonnen

Cadeaubonnen (vouchers die u kunt kopen) kunnen worden ingewisseld voor de aankoop van Carrera-artikelen. Ze kunnen echter niet worden gebruikt om extra cadeaubonnen te kopen.

Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en levert ook geen rente op.

Cadeaubonnen en credits kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Cadeaubonnen en credits kunnen niet met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

Een annulering van de aankoop van een cadeaubon kan alleen worden gedaan door onze klantenservice als de cadeaubon nog niet is ingewisseld. Een cadeaubon wordt geacht te zijn ingewisseld als deze geheel of gedeeltelijk is verrekend met een bestelling.

Als het saldo van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsopties.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van cadeaubonnen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

De cadeaubon is overdraagbaar. Het gebruik van de vouchers voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het dupliceren, bewerken of manipuleren van de vouchers is ook niet toegestaan.

In geval van herroeping van een gesloten koopovereenkomst door de klant, zal CTG bij het terugdraaien van de transactie een nieuwe voucher aan de klant uitreiken, die qua waarde en andere inwisselvoorwaarden overeenkomt met de ingewisselde voucher. Indien slechts een deel van de aankoopprijs door een dergelijke voucher is betaald, zal CTG uiteraard de bijkomende betaling door de klant volledig terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

9. Verzending

Levering vindt plaats als een standaard levering per post. Het verzendrisico is voor rekening van de verkoper als de klant een consument is.

De in de webshop getoonde producten zijn direct verzendklaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de betreffende productomschrijving. De levertijd is 3 werkdagen, tenzij op de website een levertijd of een andere levertijd is aangegeven. De berekening van de levertijd vindt plaats vanaf het moment van de orderbevestiging, mits de koopprijs vooraf is betaald (met uitzondering van aankoop op rekening).

De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing:

Levering vindt uitsluitend plaats in de volgende landen

:

Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Kroatië, Polen, Roemenië, Zweden, Tsjechië, Hongarije, Denemarken, Monaco, Griekenland, Cyprus, Malta, Bulgarije, Litouwen

10. Garantie

De garantie wordt verleend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Vanaf de aankoopdatum geldt een garantie van 2 jaar. Opgemerkt moet worden dat deze garantie de wettelijke rechten van de klant in geval van gebreken aan de goederen niet beperkt en dat de uitoefening van deze wettelijke rechten gratis is. Aanspraken op de afzonderlijke fabrieksgarantie bestaan alleen onder de volgende voorwaarden:

         · De garantie dekt aantoonbare materiaal- of fabricagefouten die bestonden op het moment van aankoop van het Carrera-product. Uitgesloten is de garantieclaim voor aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals slijpmachines), schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling/gebruik of in geval van interventies van derden.

         · Het speelgoed is behandeld in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en gebruikt zoals bedoeld.

         · De schade/storingen zijn niet te wijten aan overmacht of bedrijfsslijtage.

         · De reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de firma Carrera Toys Gesellschaft m.b.H. of een door haar geautoriseerd bedrijf.

         · In het kader van deze garantie wordt, naar keuze van Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., het Carrera-product in zijn geheel of alleen de defecte onderdelen vervangen of een gelijkwaardige vervanging verleend.

         · Uitgesloten van de garantie zijn transport-, verpakkings- en reiskosten, evenals schade waarvoor de koper verantwoordelijk is. Deze zijn voor rekening van de koper.

         · Garantieclaims kunnen alleen worden geclaimd door de eerste koper van het Carrera-product.

De naar behoren ingevulde garantiekaart is inbegrepen in elk Carrera-productpakket. Deze moet samen met het defecte Carrera-product, de aankoopbon/factuur/kassabon worden verzonden. De garantiekaart mag niet willekeurig worden gewijzigd en kan niet worden vervangen.

Zie www.carrera-toys.com/Garantie voor meer informatie over retourzendingen onder garantie.

In geval van defecte goederen kan de klantenservice van Carrera Toys worden gecontacteerd op de winkelhotline +43-662-88921-333 / +49-911-7099-333 (voor bellers uit Duitsland) van maandag tot donderdag (weekdagen) van 9 tot 15 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur (weekdagen).

De goederen kunnen alleen worden verzonden met behulp van de retourlabels.

Carrera Toys GmbH, Retour Online Shop, Handelszentrum 6, 5101 Bergheim, Oostenrijk

Retourneren vanuit Duitsland: Om een retourlabel te ontvangen of om zelf te kunnen printen, volgt u de onderstaande link. Voer de opmerking "RETOUR" en uw referentie-/bestelnummer in het klantreferentieveld in.

Maak een DHL-retourlabel aan

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CTG voor schade of nutteloze kosten – ongeacht de rechtsgrond – ontstaat enkel indien de schade of nutteloze kosten werden veroorzaakt door CTG of een plaatsvervangende agent van CTG door verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting of te wijten is aan een grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door CTG of een plaatsvervangende agent van CTG. Essentiële contractuele verplichtingen zijn alle verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen. In geval van schending van een essentiële contractuele verplichting door CTG of een plaatsvervangende agent van CTG, zonder grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid van CTG beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid van CTG verplicht is op grond van de bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid of indien vorderingen voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid tegen CTG worden ingesteld.

12. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ons e-mailadres is: shop@carrera-toys.com

De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitragecommissie.

13. Eigendomsvoorbehoud

Tot volledige betaling blijft het geleverde product eigendom van CTG.

14. Slotbepalingen

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980). Deze rechtskeuze heeft echter niet tot gevolg dat de consument de bescherming wordt ontnomen van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

 

Vanaf november 2021