We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image

Privacybeleid

Wij, de Carrera Toys GmbH ("Carrera/wij"), zijn blij met uw bezoek aan onze website. In de volgende bepalingen informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op deze website en in het kader van de door ons aangeboden diensten.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder uw naam, adres en e-mailadres.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. We behouden ons het recht voor om delen van dit privacybeleid naar eigen goeddunken en zoals vereist door de wet aan te passen. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid op wijzigingen.

1. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken

Telkens wanneer inhoud op onze website wordt geopend, worden verbindingsgegevens naar onze webserver verzonden. Deze verbindingsgegevens omvatten:

 

  het
 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van de respectieve gebruikers,
 • de
 • datum en het tijdstip van het verzoek,
 • de verwijzende URL,
 • Apparaatnummers
 • zoals UDID (Unique Device Identifier) en vergelijkbare apparaatnummers, apparaatinformatie (bijv. apparaattype) en
 • het browsertype/de browserversie.

 

Deze verbindingsgegevens worden niet gebruikt om

conclusies te trekken over de persoon van de gebruiker of samengevoegd met gegevens uit andere gegevensbronnen, maar worden gebruikt om de website aan te bieden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG. Uiterlijk na 7 dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten.

2. Gegevensverwerking op verzoek

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om toegang te krijgen tot deze website of om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de ontvangst van nieuwsbrieven of in het geval van registratie. Als u ons geen persoonlijke gegevens verstrekt voor de hieronder vermelde doeleinden, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de functionaliteiten van deze website of individuele diensten.

2.1. Dealerservice "B2B Portal"

Als u zich bij ons registreert als dealer en gebruik maakt van de dealerservice of het B2B-portaal op onze website, worden uw gegevens door ons voor dit doel verwerkt. Details over het B2B-portaal zijn te vinden in de instructies in onze portal onder https://carrera-toys.com/dealer-portal.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, onder b), DSGVO.

2.2. Newsletter

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, ontvangt u onze nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Het invoeren van aanvullende informatie over u is vrijwillig, dienovereenkomstig gemarkeerd (*) en dient alleen om de nieuwsbrief voor u te personaliseren.

 

Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u zich heeft geregistreerd, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, onder a), van de DSGVO. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van niet-toestemming is dat u geen e-mailnieuwsbrief ontvangt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.  De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking. Voor de uitoefening van de herroeping is er een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail naar shop@carrera-toys.com te sturen.

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie op om aan onze wettelijke documentatieplicht te kunnen voldoen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is in dit geval art. 6 Lid 1 S. 1 lit. c AVG.

2.3. Registratie als klant

Als u zich bij ons als klant wilt registreren, verzamelen wij de nodige verplichte informatie van u (naam, land, e-mailadres, wachtwoord), die dienovereenkomstig zijn gemarkeerd (*). Het invoeren van aanvullende informatie over u is vrijwillig.

Registratie is niet nodig, maar maakt het bestelproces gemakkelijker voor toekomstige bestellingen, omdat u de gegevens die u al hebt opgeslagen opnieuw kunt gebruiken. U kunt ook een bestelling plaatsen als gast. In dit geval verzamelen we dezelfde gegevens van u, met uitzondering van een wachtwoord, als toen u zich registreerde. Deze gegevens worden echter niet voor u opgeslagen in een klantaccount, waardoor u geen toegang heeft tot een klantaccount.

Na registratie kunt u inloggen door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Zorg er altijd voor dat u uitlogt voordat u de website verlaat.

Neem bij het gebruik van een wachtwoord passende beveiligingsmaatregelen. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld minstens 8 tekens lang zijn en, indien mogelijk, altijd bestaan uit een combinatie van letters in hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In dit opzicht zijn triviale wachtwoorden zoals "ABC" of toetsenbordsequenties (bijv. "qwert" of "asdfgh"), allerlei namen (bijv. vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), stads- en gebouwnamen, stripfiguren, automerken, kentekenplaten, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelvoorkomende afkortingen, enz. problematisch.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, onder a), van de DSGVO. Houd er rekening mee dat in het geval van een herroeping, alle verzamelde bonuspunten worden verbeurd verklaard zonder vervanging.

Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van registratie door ons opgeslagen als onderdeel van het registratieproces. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In dit geval is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG.

2.4. Login

Als u als klant bent geregistreerd, heeft u toegang tot uw klantaccount via de inlogfunctie op deze website. Het inloggen gebeurt door het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord.

Inloggegevens moeten strikt geheim worden gehouden. Als er toch een overdracht heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld om in geval van nood toegang tot bepaalde databases door derden mogelijk te maken, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om wachtwoorden die al zijn gebruikt opnieuw te gebruiken.

Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van toegang door ons opgeslagen als onderdeel van een login. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Elke keer dat we inloggen, stellen we ook een sessiecookie in. Deze sessiecookie voorkomt automatisch uitloggen tijdens actief gebruik van het account of gerelateerde diensten. Na het uitloggen wordt de sessiecookie binnen enkele minuten automatisch verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, lid 1, onder f), van de AVG en,

als het uw contractuele relatie betreft, artikel 6, lid 1, lid 1, onder b), en/of f AVG.

2.5. Verlanglijst

Als u als klant (zie par. 2.4. f.) Als u bent ingelogd, kunt u afzonderlijke producten uit de winkel toevoegen aan uw verlanglijstje. Tot het moment dat u zich afmeldt, kunt u toegang krijgen tot deze verlanglijst en alle producten zien die u daar hebt toegevoegd. In dit geval is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG. Wanneer je je als klant afmeldt, wordt het verlanglijstje automatisch verwijderd.

2.6. Bestellen in de winkel

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 

 • Registratiegegevens van het klantaccount of Uw gastgegevens,
 • Aankoopgegevens (bestelling/winkelwagen),
 • Betalingsgegevens (betaalmethode, account- en creditcardgegevens, factuuradressen)

 

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, onder b), DSGVO.

2.7. Wedstrijden
Als u wilt

deelnemen aan een wedstrijd die door ons via de website wordt aangeboden, moet u eerst een account aanmaken. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden deze gegevens of het account verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen zijn om deze te bewaren.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, onder a), van de DSGVO. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van niet-toestemming is dat je niet kunt deelnemen aan de wedstrijd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.  De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

3. Club Carrera

Voor onze Carrera Club voorzien we een apart clubgedeelte op onze website. De gegevensverwerking in verband met onze Carrera Club wordt beschreven in de volgende paragrafen.

 

3.1. Registratie als Carrera Club-lid

Als u zich bij ons wilt registreren als clublid, moet u eerst een lidmaatschap bestellen in onze online shop. We verzamelen dan de nodige verplichte informatie (naam, adres, e-mailadres, wachtwoord) van u om uw ledenaccount in te stellen, zodat u kunt profiteren van de clubvoordelen.

Na registratie gebeurt het inloggen door uw club gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren via het clubgedeelte op onze website. Zorg er altijd voor dat u uitlogt voordat u de website verlaat.

Neem bij het gebruik van een wachtwoord passende beveiligingsmaatregelen. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld minstens 8 tekens lang zijn en, indien mogelijk, altijd bestaan uit een combinatie van letters in hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In dit opzicht zijn triviale wachtwoorden zoals "ABC" of toetsenbordsequenties (bijv. "qwert" of "asdfgh"), allerlei namen (bijv. vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), stads- en gebouwnamen, stripfiguren, automerken, kentekenplaten, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelvoorkomende afkortingen, enz. problematisch.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de uitvoering van het contract. De rechtsgrondslag is art. 6 Lid 1 S. 1 lit. b AVG.

Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van registratie door ons opgeslagen als onderdeel van het registratieproces. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In dit geval is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG.

3.2 Inloggen

Als u lid bent van de club, heeft u de mogelijkheid om de inlogfunctie op deze website te gebruiken om toegang te krijgen tot afzonderlijke informatie of functionaliteiten in ons clubgedeelte.

Inloggegevens moeten strikt geheim worden gehouden. Als er toch een overdracht heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld om in geval van nood toegang tot bepaalde databases door derden mogelijk te maken, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om wachtwoorden die al zijn gebruikt opnieuw te gebruiken.

Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van toegang door ons opgeslagen als onderdeel van een login. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Elke keer dat we inloggen, stellen we ook een sessiecookie in. Deze sessiecookie voorkomt automatisch uitloggen tijdens actief gebruik van het account of gerelateerde diensten. Na het uitloggen wordt de sessiecookie binnen enkele minuten automatisch verwijderd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, lid 1, onder f), van de AVG

en, als het uw contractuele relatie betreft, artikel 6, lid 1, lid 1, onder b), van de AVG.

3.3 Ledenaccount
Als je een

clublidmaatschap hebt gekocht, wordt er een ledenaccount voor je aangemaakt, dat door andere clubleden kan worden bekeken. U kunt de instellingen gebruiken om te selecteren welke informatie over u zichtbaar moet zijn voor andere clubleden. 

Als u al een klantaccount hebt in overeenstemming met sectie 2.3 e.v., worden de gegevens van uw vorige klantaccount gekoppeld aan uw ledenaccount. Hierdoor kunt u profiteren van de clubvoordelen bij het bestellen in onze online shop.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder b), van de AVG.

3.4 Communicatie met andere clubleden/clubforum

Als clublid heb je de mogelijkheid om via de chat in ons clubforum in contact te komen met andere clubleden. De inhoud van uw berichten in het forum (tekst, foto's of video's) en uw gebruikersnaam zijn alleen zichtbaar voor andere clubleden en de beheerders van Carrera. In dit opzicht is het clubforum een gesloten gebied dat wordt gemodereerd en beheerd door Carrera. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 Lid 1 S. 1 lit. b AVG.

Als berichten binnen het forum ook interessant zijn voor andere klanten van Carrera, zal Carrera het clublid vragen dat het bericht heeft gepubliceerd en toestemming vragen voor de publicatie van het bericht op onder andere de sociale mediapagina's van Carrera. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt dan uitgevoerd op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 Lid 1 S. 1 lit. a AVG.

Of zijn er naast de gebruikersnaam nog andere gegevens die door de andere leden kunnen worden ingezien?

 Aangezien ons forumsysteem nog niet definitief is, kunnen we deze vraag nog niet 100% beantwoorden. Er zal echter zeker andere informatie zijn die door andere gebruikers kan worden bekeken, zoals datum van toetreding, aantal berichten, mogelijk geboortedatum, enz. We zullen de laatste informatie in de komende weken verstrekken.

3.5 Betaling voor clublidmaatschap

Voor de verwerking van betalingen maken we gebruik van de diensten van de dienstverlener Stripe Payments Europe Limited, een Iers bedrijf gevestigd in The One Building, Lower Grand Canal St, Dublin 2, Ierland ("Stripe"). De betalingsgegevens die u invoert, worden naar Stripe verzonden. Als onderdeel van het gebruik van Stripe kunnen persoonsgegevens worden verzonden naar Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Californië, 94080 in de VS. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Stripe Inc., wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het sluiten van de nieuwe zogenaamde EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe is te vinden op de volgende website: https://stripe.com/de/privacy.

Houd bovendien rekening met de afzonderlijke gegevensbeschermingsvoorschriften van de betaalmethoden die u hebt geselecteerd.

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

3.6 Club Nieuwsbrief
Als u

uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze clubnieuwsbrief, ontvangt u regelmatig informatie over nieuws in de club, verkoop van nieuwe producten, enz. op het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Om het te

ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. De aanvullende vrijwillige informatie over u wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief voor u te personaliseren.  

Om je in te schrijven voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u zich heeft geregistreerd, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen of ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, onder a), van de DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking. Voor de uitoefening van de herroeping is er een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar shop@carrera-toys.com.

In verband met onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de Evalanche-service, beheerd door SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg ("Evalanche"). Evalanche is een dienst die gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Het e-mailadres dat u opgeeft om u te abonneren op de nieuwsbrief wordt opgeslagen op de servers van Evalanche.

Onze nieuwsbrieven verzonden met Evalanche stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren via een trackingpixel. Er kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend of hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. We hebben gepseudonimiseerde tracking geactiveerd in de instellingen van Evalanche, zodat het voor ons niet mogelijk is om de verzamelde informatie aan uw persoon toe te wijzen. Meer informatie over het privacybeleid van Evalanche is te vinden op https://help.evalanche.cloud/hc/de/articles/360038742231-Dokumente-zum-Datenschutz-Datenmanagement en in het privacybeleid van Evalanche: https://www.sc-networks.de/datenschutz/

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met de bovengenoemde analyse is gebaseerd op uw toestemming, gebaseerd op § 25, lid 1, zin 1 TTDSG voor de opslag en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, zin 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde afzonderlijk intrekken via e-mail naar shop@carrera-toys.com.

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie op om aan onze wettelijke documentatieplicht te kunnen voldoen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is in dit geval art. 6 Lid 1 S. 1 lit. c AVG.

4. Gegevensverwerking voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website en tracking

Om het gebruik van onze website voor u zo aangenaam mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde webtrackingsystemen. Cookies worden meestal voor dit doel gebruikt, d.w.z. kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het apparaat dat u gebruikt te herkennen bij het gebruik van onze winkel. Op deze manier is het voor ons mogelijk om bijvoorbeeld te bepalen of u bent ingelogd, een actief winkelwagentje heeft en welke content het winkelwagentje heeft. De sessiecookies die worden gebruikt voor het gebruik van de winkel worden na het einde van de browsersessie verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren en de mogelijkheid hebben om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. U kunt uw browser echter ook gebruiken om te voorkomen dat alleen bepaalde cookies worden ingesteld (bijv. cookies van derden), bijvoorbeeld als u webtracking wilt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser. 

We willen u er ook op wijzen dat u ook een plug-in in uw browser kunt installeren om uw privacy te beschermen, die de mogelijkheid biedt om tracking te voorkomen - bijvoorbeeld AdBlock, Ghostery of NoScript (let op het privacybeleid van de respectieve plug-inprovider). 

Tot slot willen we erop wijzen dat als cookies worden gedeactiveerd, het mogelijk is om niet alle functies van deze website volledig te gebruiken. Houd er ook rekening mee dat deactivering mogelijk moet worden uitgevoerd voor elke browser en voor elk apparaat. 

Details van de

cookies die op de website worden gebruikt, zijn te vinden in de cookiebanner en in de volgende bepalingen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens volgt, voor zover in de volgende bepalingen in para. 4.1. e.v. niet afgeweken van art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website. 

4.1 Toestemming voor cookies met Cookiebot

Om uw toestemming voor het gebruik van trackingtools te kunnen beheren, gebruiken we de cookie-toestemmingstechnologie "Cookiebot". De aanbieder van deze technologie is Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, website: https://www.cookiebot.com/de/  ("Usercentrics")). In dit kader zal, naast de verbindingsgegevens, het verlenen of weigeren van uw toestemming of het intrekken van toestemming worden overgedragen aan Usercentrics. Om de bijbehorende toewijzing te kunnen maken, plaatst Usercentrics ook een cookie in uw browser.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 Lid 1 S. 1 lit. c AVG.

4.2. Google Analytics Universeel

Onze website maakt gebruik van de trackingtool "Google Analytics". Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd onder de wetten van Ierland, met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Deze tracking tool helpt ons om de website interessanter voor u te maken en de gebruikerservaring te verbeteren. Gegevens over het gebruik van onze website worden opgeslagen in pseudonieme gebruikersprofielen. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende apparaten, sessies en interacties gekoppeld worden aan een zogenaamde "User ID". De gegenereerde informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat op onze website Google Analytics is uitgebreid met de functie "anonymizeIp". Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres eerst door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en pas daarna naar een server van Google in de VS verzonden.

De verkorting van het IP-adres is een aanvullende maatregel op grond van artikel 25, lid 1, AVG om gebruikers te beschermen, maar leidt er niet toe dat de volledige gegevensverwerking anoniem wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van Google Analytics worden bijvoorbeeld naast het IP-adres ook andere gebruiksgegevens verzameld, die moeten worden geëvalueerd als persoonlijke gegevens, zoals identificatiekenmerken van de individuele gebruikers, die ook een koppeling mogelijk maken, bijvoorbeeld naar een bestaand Google-account.

Namens ons zal Google de ontvangen informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet zonder afzonderlijke toestemming samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Ga voor meer informatie over Google Analytics naar:

https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de 

Houd er rekening mee dat Google ook onafhankelijke toegang heeft tot uw gegevens die via Google Analytics zijn verzameld en deze gegevens ook voor eigen doeleinden kan gebruiken. Google kan deze gegevens bijvoorbeeld koppelen aan andere gegevens over u, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke account, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over u heeft.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de gegevensdoorgifte te waarborgen.

4.3 Google Analytics 4

Onze website maakt gebruik van de trackingtool "Google Analytics". Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd onder de wetten van Ierland met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). Deze tracking tool helpt ons om de website interessanter voor u te maken en de gebruikerservaring te verbeteren. Gegevens over het gebruik van onze website worden opgeslagen in pseudonieme gebruikersprofielen. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende apparaten, sessies en interacties gekoppeld worden aan een zogenaamde "User ID". De gegenereerde informatie wordt meestal eerst verzonden naar een server van Google binnen de EU.

Standaard voorziet Google in automatische anonimisering van de IP-adressen van gebruikers al bij het verzamelen van gebruikersgegevens. Bovendien worden de IP-adressen niet geregistreerd of opgeslagen door Google. Het verkorten van de IP-adressen betekent echter niet dat de volledige gegevensverwerking anoniem wordt uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld Google Analytics wordt gebruikt, worden gebruiksgegevens verzameld die moeten worden geëvalueerd als persoonlijke gegevens, zoals het identificeren van kenmerken van de individuele gebruikers, die bijvoorbeeld ook een koppeling naar een bestaand Google-account mogelijk maken.

Namens ons zal Google de

via Google Analytics verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet zonder afzonderlijke toestemming samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Ga voor meer informatie over Google Analytics naar:

https://support.google.com/analytics/answer/12017362

Houd er rekening mee dat Google ook onafhankelijke toegang heeft tot uw gegevens die via Google Analytics zijn verzameld en deze gegevens ook voor eigen doeleinden kan gebruiken. Google kan deze gegevens bijvoorbeeld koppelen aan andere gegevens over u, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke account, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over u heeft.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de gegevensdoorgifte te waarborgen.

4.4. YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. Als u een van onze websites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in en actief op het overeenkomstige veld klikt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, p. 1 lit. a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner.   Houd er rekening mee dat de provider een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. Als u toch toestemming wilt geven voor het gebruik van deze tool, kunt u ervoor kiezen om dit te doen via de cookiebanner.

Voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.5. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager "GTM". Via deze dienst van Google kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De GTM implementeert echter alleen tags. Hierbij worden geen cookies gebruikt. De GTM activeert alleen andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen, maar de GTM heeft geen toegang tot deze gegevens. De gegevens worden uitsluitend geëvalueerd in de betreffende tool (zie in detail de gegevens beschreven in para. 4 listed tools). De GTM verzamelt echter uw IP-adres en de online id's (inclusief cookie-id's), die ook naar Google in de VS kunnen worden verzonden. Aanvullende informatie over GTM is te vinden onder https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

De wettelijke basis voor het gebruik van GTM is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat de provider een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de gegevensdoorgifte te waarborgen.

4.6. Adresvalidatie

Om leveringsfouten te verminderen, gebruiken we de Address Validation API van Google. De API voor adresvalidatie kan worden gebruikt om te bepalen of een ingevoerd adres verwijst naar een echte locatie of fouten bevat. Voor dit doel worden uw IP-adres en de inhoud die u in het adresveld invoert, naar Google verzonden. Als het ingevoerde adres bijvoorbeeld onvolledig is, wordt een correctieaanbeveling gedaan via de Address Validation API, die u kunt accepteren. Als alternatief wordt u gevraagd om het door u ingevoerde adres te corrigeren.

De wettelijke basis voor het gebruik van de Address Validation API is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, p. 1 lit. a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat de provider een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de gegevensdoorgifte te waarborgen.

4.7. AWIN

We hebben "AWIN" geïntegreerd op onze website. AWIN is een affiliate marketing software van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland. AWIN staat geregistreerde aanbieders ("adverteerders") toe om hun online goederen en diensten te adverteren in het kader van programma's. Voor dit doel stellen de bij AWIN geregistreerde personen (zogenaamde "uitgevers") hun advertentieruimte, zoals websites, ter beschikking van de "adverteerders". Wij zijn geregistreerd bij AWIN als "publisher", d.w.z. wij voorzien de "adverteerders" van advertentieruimte (via links) op onze website.

Als onderdeel van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op op eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van adverteerders bezoeken of gebruiken (bijvoorbeeld bij het plaatsen van een online bestelling) om transacties te documenteren. Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele reeks cijfers opgeslagen, maar kan niet worden toegewezen aan de individuele gebruiker, waarmee het affiliate programma van een adverteerder, de publishers en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. Daarbij verzamelt AWIN ook informatie over het eindapparaat van waaruit een actie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de browser.

De wettelijke basis voor het gebruik van AWIN is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches

4.8. Country.is
Om de gebruiker van

ons door te kunnen verwijzen naar de juiste webshop (bijv. de Amerikaanse webshop), maken wij gebruik van de zogenaamde geolokalisatie van "Country.is". Country.is is een open-source geolocatie-API die het land van een gebruiker (en niets anders) bepaalt op basis van hun IP-adres. IP-gebaseerde geolocatie is het in kaart brengen van een IP-adres of MAC-adres aan de werkelijke geografische locatie van een computer of mobiel apparaat met internetverbinding. Geolocatie is het proces van het toewijzen van IP-adressen aan onder andere het land, de regio (stad), de lengte- en breedtegraad, de ISP en de domeinnaam. Op basis hiervan wordt de gebruiker automatisch doorgestuurd naar de webshop die hem of haar lokaal uitkomt.

4.9. Azure Content Delivery Network

Op onze website gebruiken we "Azur Content Delivery Network" van Microsoft, een dienst van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

Met Azur Content Delivery Network kunnen we de laadtijden verkorten en de prestaties van onze site-inhoud met hoge bandbreedte verbeteren door gebruikersaanvragen te distribueren en deze rechtstreeks vanaf Microsoft-servers weer te geven. Wanneer u de inhoud van de website bezoekt, maakt u verbinding met Microsoft-servers, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent, maar ook de tijd en datum van uw bezoek aan de website worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Azur Content Delivery Network te handhaven. De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Microsoft gespecificeerd. Aanvullende informatie is te vinden op: https://azure.microsoft.com/de-de/support/legal/.

De wettelijke basis voor het gebruik van Azur Content Delivery Network is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat de provider een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de gegevensdoorgifte te waarborgen.

4.10. Findologisch

Op onze website gebruiken we de service van Findologic GmbH, Jakob-Haringer-Str. 5a, 5020 Salzburg ("Findologic") om een zoekfunctie voor onze artikelen en voor navigatie te bieden. Voor de bovengenoemde dienst worden cookies gebruikt en worden verschillende gegevens overgedragen aan Findologic. Dit omvat met name het IP-adres en de browsergegevens van de gebruikers, evenals de bijbehorende gedragsgegevens die voortvloeien uit de zoekopdrachten. Aan de ene kant stelt dit ons in staat om de winkelervaring voor onze gebruikers te optimaliseren en aan de andere kant om beter te begrijpen in welke producten onze gebruikers het meest geïnteresseerd zijn. Meer informatie over het privacybeleid van Findologic is te vinden op: https://findologic.com/datenschutz/  

De wettelijke basis voor het gebruik van Findologic is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag van en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner.

4.11. Facebook-pixel
De zogenaamde "meta-pixel

" is een onzichtbare meta-pixel geïntegreerd op onze website, die wordt gebruikt om het online gedrag van elke websitebezoeker te analyseren door Meta Platforms Ireland Limited (voorheen Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta"). De Meta Pixel maakt het mogelijk om klantgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, etc. door te sturen naar Facebook en deze te verrijken met bestaande trackinggegevens. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen van niet-Facebook-gebruikers of om gebruikers te registreren die niet zijn ingelogd op Facebook tijdens het bezoeken van een website. Als gevolg hiervan worden websitebezoekers gevolgd via Meta, die opzettelijk de opslag van cookies van derden verhindert. Als u bijvoorbeeld een voertuig aan het winkelwagentje toevoegt en het aankoopproces annuleert, ontvangt Meta deze informatie. Wij hebben dan de mogelijkheid om u specifiek op Facebook aan te spreken met een advertentie. De Meta Pixel maakt het echter ook mogelijk om gericht nieuwe klanten te winnen en nieuwe mensen aan te spreken die lijken op websitebezoekers.

Naast ons is Meta zelf ook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De verwerking van de gegevens door Meta wordt uitgevoerd in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Meta. Zie meta's gegevensgebruiksbeleid voor meer informatie. Specifieke informatie en details over de Meta pixel en hoe deze werkt, zijn te vinden in meta's help sectie.

In dit verband zijn wij samen met Meta in de zin van artikel 26 AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u in principe uw rechten (zie sectie 11) zowel tegen ons als tegen Meta doen gelden. Meta fungeert echter als eerste aanspreekpunt. Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt ze bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  

De wettelijke basis voor het gebruik van de Meta-Pixel is uw toestemming, gebaseerd op § 25 lid 1 p. 1 TTDSG voor de opslag en toegang tot informatie in eindapparatuur en artikel 6, lid 1, lid 1, onder a DSGVO voor onze verdere verwerking van uw gegevens. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Meta een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Meta Platforms Inc. in de VS, zijn de nieuwe standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen tussen Meta Platforms Ireland Limited en Meta Platforms Inc.  

5. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites zoals de Carrera Club website of naar sociale netwerken (Facebook, YouTube, Instagram). Deze websites worden deels door ons en deels door derden beheerd. Als u de links volgt, kan in het laatste geval informatie worden doorgegeven aan deze derden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de websites van derden, evenals de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens daar, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de exploitanten.

6. Gegevensoverdracht

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden of andere ontvangers als dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, als u uw toestemming hebt gegeven, als er een wettelijke verplichting is of als de gegevensoverdracht is toegestaan op basis van een andere rechtsgrond. Gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de betreffende betalings- of verzenddienstverlener, dienstverleners voor het leveren van marketingdiensten (bijv. e-mailmarketing), technische dienstverleners of - in het geval van een zakelijke transactie - aan geïnteresseerde partijen / kopers, enz. Indien nodig hebben wij met de ontvangers van uw gegevens overeenkomsten gesloten over de orderverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG.

Houd ook rekening met de afzonderlijke gegevensbeschermingsvoorschriften van de betaalmethoden.

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

Stripe: https://stripe.com/de/privacy

7. Optredens op sociale media
7.1. Gegevensverwerking door Carrera en rechtsgrond

Onze aanwezigheid op sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing en Instagram) heeft als doel u te informeren over Carrera en over nieuwe ontwikkelingen, diensten en producten van ons. Afhankelijk van het aanbod van de betreffende aanbieder heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid voor verschillende interacties (opmerkingen, aanbevelingen, enz.), bijvoorbeeld in verband met onze aanwezigheid op sociale media. Gebruikersinteractie is voor ons een belangrijk criterium om gerichte marketing uit te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke berichten bij voorkeur gelezen worden. We gebruiken daarom ook de statistieken die door de providers in dit verband zijn bepaald voor onze eigen doeleinden. Als wij persoonsgegevens van de gebruikers verwerken, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat dan met name uit gerichte informatie/reclame. U wordt door de aanbieders afzonderlijk geïnformeerd over de wettelijke basis op basis waarvan de aanbieders uw gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken.

7.2. Gedeelde verantwoordelijkheid

In individuele gevallen zijn wij samen met de social media aanbieders verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u uw rechten (zie sectie 11) zowel tegen ons als tegen .dem aanbieder van sociale media doen gelden. Het eerste aanspreekpunt is echter de aanbieder van sociale media.

Wij hebben met Meta (voorheen Facebook) een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt met betrekking tot de verwerking van zogenaamde "insights data". Dit zijn paginastatistieken, met name over de interacties van Facebook-gebruikers. Details van de Insights-gegevens zijn te vinden hier. U kunt onze overeenkomst met Meta bekijken op de volgende link.

Houd er rekening mee dat Meta uw gegevens ook buiten de EU/EER verwerkt. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden.

Met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens die door ons voor onze eigen doeleinden worden verwerkt, verwijzen wij naar onze uitleg onder para. 9. Houd in alle andere opzichten rekening met de voorschriften inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieder van sociale media.

8. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU

Voor zover nodig voor onze doeleinden, geven we uw gegevens ook door aan ontvangers buiten de EU als u uw toestemming hebt gegeven, er een wettelijke verplichting is of de gegevensoverdracht is toegestaan op basis van een andere rechtsgrondslag. Als onderdeel van de gegevensverwerking worden uw gegevens ook doorgegeven aan ontvangers in de VS. Houd er echter rekening mee dat er volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) geen adequaat niveau van gegevensbescherming is in de VS en dus een risico vormt voor de bescherming van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens bijvoorbeeld door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden. Overigens verwijzen wij met betrekking tot de wettelijke grondslag voor de doorgifte van gegevens eerst naar art. 49 AVG. In de toekomst zal een passend niveau van gegevensbescherming worden gewaarborgd door de sluiting van de nieuwe zogenaamde EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.

9. Duur waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen / criteria voor het bepalen van de duur

In principe worden uw persoonsgegevens door ons bewaard zolang dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden van verwerking, in geval van bezwaar zijn er geen dwingende redenen die bescherming verdienen van de kant van Carrera van het tegendeel of in het geval van een intrekking is er geen andere wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens echter niet onmiddellijk verwijderd, maar in eerste instantie geblokkeerd.

10. Beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

Wij beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging door middel van technische en organisatorische maatregelen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens. Onze medewerkers worden hierop opgeleid.

Om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen, gebruiken we een veilige online transmissiemethode, de zogenaamde "Secure Socket Layer" (SSL) -overdracht. U kunt dit herkennen aan het feit dat een "s" ("https://") of een groen, gesloten slotsymbool http:// aan de adrescomponent is bevestigd. Door op het icoontje te klikken, krijgt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat. De weergave van het symbool is afhankelijk van de browserversie die u gebruikt. SSL-codering zorgt voor de gecodeerde en volledige overdracht van uw gegevens.

11. Uw rechten

In het kader van de wettelijke vereisten heeft u in het algemeen recht op

 

 • bevestiging of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door Carrera worden verwerkt,
 • informatie over deze gegevens en de omstandigheden van de verwerking,
 • Correctie als deze gegevens onjuist zijn,
 • Verwijdering, voor zover er geen rechtvaardiging is voor de verwerking en geen verplichting om deze op te slaan,
 • beperking van de verwerking in bijzondere gevallen bepaald door de wet,
 • Bezwaar in het geval van gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, onder f), van de AVG en
 • Overdracht van uw persoonsgegevens – indien u deze hebt verstrekt – aan u of een derde partij in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

 

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens

is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, met als gevolg dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst ontoelaatbaar wordt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Richt uw specifieke verzoek schriftelijk of per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming, waarbij u zich duidelijk identificeert:

Krupna JURIDISCH

Dr. Karsten Krupna
Drehbahn 7
20354 Hamburg

E-mailadres: datenschutz@carrera-toys.com

Voor zover wij uw gegevens verwerken in gezamenlijke verantwoordelijkheid met derden in de zin van artikel 26 AVG, is de derde partij centraal verantwoordelijk voor het uitoefenen van alle rechten van betrokkenen. U bent echter vrij om uw rechten tegen ons te doen gelden.

Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

12. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. Het privacybeleid wordt dan dienovereenkomstig aangepast. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.