Jakość i bezpieczeństwo
Produkty Carrera spełniają wysokie wymagania!

Celem zapewnienia bezpieczeństwa naszych produktów od lat współpracujemy z Instytutem Badań i Certyfikacji LGA z siedzibą w Norymberdze. Wszystkie nasze produkty kontrolowane są przez Instytut pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w odniesieniu do obecności substancji szkodliwych oraz zastosowanych rozwiązań elektrotechnicznych.

Produkty poddawane są kontroli zarówno w momencie rozpoczęcia produkcji nowej serii, jak również na kolejnych jej etapach. Dokumentami potwierdzającymi pomyślne zakończenie procedury kontrolnej są certyfikat oraz odpowiednie oznakowanie produktu. Nad zachowaniem wymagań prawnych odnośnie bezpieczeństwa i jakości produktów w obu fabrykach w Chinach czuwa dodatkowo zespół Carrera ds. kontroli jakości kierowany przez specjalistę z Niemiec.

Dzięki temu produkty Carrera są w stanie sprostać wysokim wymaganiom jakościowym, które wynikają w dużej mierze z oczekiwań odbiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz mają ostatecznie na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów.

Obie nasze fabryki posiadają certyfikat ICTI (International Council of Toy Industry). Oznacza to, że spełniają one wszystkie kryteria związane z tworzeniem godnych warunków zatrudnienia, do których zaliczane są m.in. czas pracy, wynagrodzenie, dolna granica wieku zatrudnienia, ramowe warunki ochrony zdrowia pracowników i bezpieczeństwa miejsca pracy.
Przebudowa pojazdów Carrera
Firma Stadlbauer stanowczo zabrania dokonywania przez osoby trzecie przebudowy i jakichkolwiek innych zmian w pojazdach marki Carrera przeznaczonych do sprzedaży.

Tak przebudowa jak i wyposażenie pojazdów w dodatkowe akcesoria stanowiąc element oferty handlowej podmiotów trzecich naruszają prawo marki.

Przebudowane i zmienione produkty nie są dopuszczone do obrotu rynkowego, jako że nie zostały poddane kontroli odnośnie zachowania wymogów norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Firma Stadlbauer zastrzega sobie prawo zwalczania tego rodzaju wykroczeń z użyciem wszelkich dostępnych środków prawnych. W sposób szczególny dochodzić będziemy roszczeń o zaniechanie, informacyjnych i odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.