Felhasználási feltételek

Jogi információk
A weboldalon található összes tartalom szerzői jogvédelem alá esik. Ezennel kifejezetten hozzájárulunk ezen tartalmak teljes körű, privát vagy nem kereskedelmi célú felhasználásához. Kivételt képeznek ez alól az olyan, nyilvánosan hozzáférhető médiumok, amelyek ezt az információt közzétennék (pl. weboldalak). Internetes oldalunk teljes tartalmának bármely egyéb módon történő felhasználása, függetlenül annak magán vagy üzleti jellegű céljától, kizárólag a STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH előzetes, írásos engedélyének birtokában megengedett. Engedélyezett tartalommásolás esetén a tartalmat átvevő fél köteles kifejezetten felhívni a figyelmet a STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH által birtokolt szerzői jogokra. Nem megengedett a tartalmak bármely módon történő módosítása, rövidítése, kiegészítése vagy más nyelvre történő lefordítása, különös tekintettel a szerzői jogvédelem alá eső szövegekre, ezen szövegek címére, vagy szerzőjük megnevezésére. Ezen felhasználási feltételek megsértése esetén a STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH jogosult a közlés felfüggesztését vagy törlését követelni, illetve jogosult megfelelő mértékű díjazásra, kártérítésre, vagy minden vonatkozó bevétel átruházására igényt tartani.

Személyes adatok kezelése
Ön a regisztrációs felület kitöltésével a megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntes, határozott és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH (”Stadlbauer M+V”), valamint a megbízásából eljáró Stadlbauer Kft. (székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/A.)  a megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésinek maradéktalan betartásával – az esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kezelje. Az adatok kezelője a Stadlbauer M+V, míg az adatok feldolgozója az általa megbízott Stadlbauer Kft.. Az adatszolgáltatás önkéntes, adataim helyesbítését, törlését, illetve a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérhetem a Stadlbauer Kft. elérhetőségein (levelezési cím: 1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/A; e-mail cím: office@stadlbauer-toys.hu). A Stadlbauer M+V, valamint a Stadlbauer Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem fogja értékesíteni, átadni, vagy bármely egyéb módon nyilvánosságra hozni az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58164.

Internetes szolgáltatások
A Carrera internetes oldalai külső weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak. A STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH nem vállal felelősséget az ezen linkeken keresztül elérhető oldalak tartalmáért. Ezen külső oldalak esetében a link létrehozásakor, egy ízben ellenőrizzük, hogy nem kínálnak-e illegális tartalmakat.
Amennyiben úgy találjuk, hogy ezeken a külső oldalakon illegális tartalom található, vagy erre vonatkozó értesítést kapunk, ezen linkeket töröljük vagy a lehető legteljesebb mértékben korlátozzuk. Weboldalaink sütik és munkamenet-kezelési rendszerek segítségével egyszerűsítik le online tartalmaink felhasználását. A sütik nem tartalmaznak személyhez köthető információkat vagy a felhasználó e-mail címét, és nem árulják el a felhasználó kilétét.

Felhasználói profilok / Nyomon követés 
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/.
Kikapcsolása Google Analytics

Garancia / Kártérítés
Az internetes honlapjainkon és weboldalainkon található információt és adatokat a legnagyobb gondossággal állítjuk össze. Mindazonáltal a STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH nem vállal felelősséget ezen információk teljességéért, illetve bizonyos célokra való alkalmasságáért. Az internetes tartalmainkon belül található információk bárminemű felhasználása az adott felhasználó személyes felelősségére történik. A STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH ellen indított, bármilyen követelés, függetlenül azok esetleges jogi megalapozottságától, kizárólag szándékos törvényszegés vagy vétkes gondatlanság esetén méltányolható. Anyagi veszteségek, illetve ezekből eredő hátrányok és károk vonatkozásában a Stadlbauer semmiféle felelősséget nem vállal.

Joghatóság
Az osztrák jog érvényes.

"Carrera Karácsony" Játéksorozat szabályzat és felhasználási feltételek

Elolvastam és elfogadom a felhasználásra, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket.